∗ ∗ ∗ ورود شما را به پایگاه‌ اطلاع‌رسانی شورای مرکزی سنت (شمس)، گرامی می‌داریم ∗ ∗ ∗
یک فعال مذهبی کرد مجبور به ترک ایران شد

فشار و تهدید نیروهای امنیتی ـ نظامی حکومت ایران بر یک فعال مذهبی کرد، وی را مجبور به ترک ایران کرد.

به گزارش پایگاە اطلاع‌رسانی شورای مرکزی سنت ( شمس )، مهندس احسان فتاحی، فعال مذهبی، نویسندە و نخبە کرد ساکن کرمانشاە، به دلیل اذیت و آزار، شکنجە و فشار، تهدید و بازداشت‌های مکرر مأمواران اطلاعاتی ایران، جلای وطن نمود.

آقای احسان فتاحی فعال حقوق کرد و اهل سنت دارای تألیفاتی در زمینه‌های مختلف: مذهبی، تاریخی و علمی می باشد که از جملە آنها میتوان به کتابهایی همچون: "قلم ها را نشکنید، بگذارید بنویسند"، "عائلە هدایت در توحید" و "محمد مهدی از دیدگاە اهل سنت" اشارە نمود.

گفتنی است که نامبردە از دانشگاههای متعددی همچون دانشگاە صنعتی شریف، دانشگاە علوم پزشکی بقیة الله تهران و دانشگاە آزاد اسلامی کردستان، مجوز قبول و ورود را دارا می باشند، که به دستور ادارە اطلاعات حکومت ایران از ادامە تحصیل ایشان ممانعت به عمل آمدە است.

 

ادامـە مطلـب


بیان مجلس شوری أهل السنة في إیران بحق إعدام ٦ من شباب أهل السنة

بسم الله الرحمن الرحيم

ايها الايرانيون الشرفاء

ايها المجتمع السني الايراني 

فجر هذا اليوم الأربعاء ١٣ اسفند ١٣٩٣ ( ٤ مارس ٢٠١٥ ) قامت عصابات الإجرام التي تتسمى بالجمهورية الإسلامية في إيران بتنفيذ حكمها الجائر بالإعدام بحق ٦ من أكراد أهل السنة و الجماعة بتهمة التوحيد و التسنن و القومية الكردية .

هذه التهم التي قدم أهل السنة في إیران و بالأخص الأکراد السنة خیرة شبابها فداء للتوحيد وإيماناً بعقيدة اهل السنة والجماعة .

اليوم يضاف الى قافلة شهداء أهل السنة الموحدين ستة من خيرة شبابها المؤمن من السنة الاكراد .


 

ادامـە مطلـب

تازه‌های سایت شمس
بیان مجلس شوری أهل السنة في إیران بحق إعدام ٦ من شباب أهل السنة ‹
بیانیە شمارە ٢ ـ دعوت به اتحاد و همبستگی اهل سنت ایران ‹
پیام تسلیت شمس ‹
اعدام شش زندانی عقیدتی اهل سنت کردستان در زندان رجایی شهر ‹
مجلە شمس شمارە دوم ‹


Copyright© Shams.org 2002-2018 All rights reserved